(foto: flickr.com/tmartin)
(foto: flickr.com/tmartin)

Vil gjøre innvandrere mer logiske.

I dag la regjeringen fram sitt forslag til ny lov om statsborgerskap for innvandrere. Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Libe Solberg Rieber-Mohn, forklarer:

– Vi krever at alle utlendinger som vil ha norsk statsborgerskap, må bestå examen philosophicum. I tillegg krever vi at de får minst laud (karakteren B, journ. anm.)på logikkdelen.

Logikkdelen for innvandrerne er identisk med den gamle logikk-eksamen studenter i Norge måtte gjennom, utarbeidet av Arne Næss.

-Logikkdelen er viktig siden innvandrere oppfører seg svært ulogisk. Mange av dem driver butikker som henvender seg til i stor grad til lommetyver ved å stille varene ut på gaten. Beregninger vi har foretatt, viser at butikker som baserer seg på lommetyver går dårligere enn butikker som baserer seg på andre kundegrupper, forklarer Rieber Mohn.

– Og mens vi snakker om lommetyver: De fleste lommetyver er jo innvandrere, noe som er nok et tegn på hvor ulogiske innvandrere kan være. Det er i hvitsnippskriminalitet de store pengene ligger.

Innvandrere som i tillegg vil benytte seg av våre generøse velferdstjenester må ha levert gode og interessante masteroppgaver. For å få sitt eget kundenummer på stoltheten NAV må man ha gjennomført to doktorgrader, samt framvise tre anbefalingsbrev fra norske professorer.

– Med disse tiltakene viser vi innvandrerne respekt. Respekt viser man når man krever masse. Det har stått mange ganger i avisen, sier Rieber Mohn.