(foto: flickr.com/gdominici)
(foto: flickr.com/gdominici)

Vil innføre kvotesystem.

Den Norske Røykeforening lanserer i dag et forslag som går ut på at utslipp av røyk skal reguleres på samme måte som utslipp av CO2.

– Vi ser for oss et kvotesystem hvor vi kan kjøpe røykekvoter fra u-land, sier leder i Røykeforeningen Helge Olsen som er inspirert av kampen mot global oppvarming.

– Kampen mot global oppvarming har fått på bordet mange gode virkemidler jeg tror vi også kan bruke på tobakksområdet. Hvis f. eks. alle røykerne fikk tilbud om å betale en avgift hver gang de kjøpte en pakke røyk, sånn som det er med flyreiser, så tror jeg mye hadde vært gjort.

Den Norske Legeforening er imidlertid langt fra overbevist om at dette er veien å gå.

– Det er direkte hårreisende at man forsøker å bagatellisere vår tids største utfordring ved å blande inn klima.  Vi har ikke råd til å ta så lett på røyking. Gjør vi det, er jeg redd våre barn aldri vil tilgi oss, sier leder Amund Gulsvik.

Det er ikke snakk om å ta lett på røyking, hevder Helge Olsen, men påpeker at mange nordmenn er avhengige av røyken i dagliglivet.

– Noen trenger røyken for å komme seg til og fra barnehagen og til og fra jobb. Hvis vi legger større restriksjoner på røykebruken, er jeg redd store deler av norsk næringsliv vil bli skadelidende. I disse finanskrisetider, hvor store deler av norsk industri er under hardt press, blir det helt feil å prioritere røyekutt.

Bellonas Fredric Hauge stiller seg positiv til Røykeforeningens utspill, og tror nordmenn kan fortsette å røyke med god samvittighet i framtiden.

– Med ny teknologi kan vi fange nikotinet og lagre det under havbunnen, sier Hauge som i 20 år selv har lagret nikotin i krøllene sine.

Følg 5080 på facebook og twitter.