(foto: flickr.com/justisdepartementet)
(foto: flickr.com/justisdepartementet)

Utøver av totalitær kontroll støtter totalitært tiltak.

Det har lenge vært knyttet stor spenning til hvordan Politiets sikkerhetstjeneste (PST) stiller seg til EUs datalagringsdirektiv. I dag tok PST-sjefen bladet fra munnen, og ga sin fulle støtte til direktivet.

– Hvis Norge ikke innfører dette direktivet står vi i fare for å bli en fristad for folk som setter pris på privatlivets fred, advarer Janne Kristiansen til 5080posten.

Kristiansen mener det er et problem når land blir fristeder siden det kan tiltrekke seg mange frihetselskere.

– Vi kan oppleve en utvikling hvor Norge bugner over av hippier og surmulende demokratiryttere som nekter å innordne seg totalitære kontrollmekanismer, tror hun.

PST-sjefen mener vi må unngå en situasjon som i George Orwells framtidsdystopi 1984 hvor det dannes en opposisjonsbevegelse mot de kontrollerende styresmaktene.

– Orwells budskap er veldig sterkt, nemlig at man ikke kan bli kontrollerende nok. Selv ikke i Terminator-filmene gjør de brutale robotene nok for å styre menneskene. Men heldigvis er dette bare på film.

Datalagringsdirektivet reiser mange etiske dilemma, og det vil alltid være en avveining mellom demokratiske rettigheter og kriminalitetsbekjempelse i slike saker, mener Kristiansen.

– Og i disse avveiningene bør alltid kriminalitet og terrorisme veie tyngst. Det er enklest sånn.

Følg 5080 på facebook, twitter og buzz.