(foto: flickr/Statsministerens kontor)
(foto: flickr/Statsministerens kontor)

Vil rasjonalisere produktivitetsutvalg.

Rattsø-utvalget presenterte i dag sin rapport for finansminister Siv Jensen og et samlet pressekorps. Konklusjonen er krystallklar.

– Produktiviteten i produktivitetsutvalg og -kommisjoner må opp. Her har produktivitetsveksten vært lav de siste årene, sa utvalgets leder, Jørn Rattsø.

Rapporten etterlyser større vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, noe som betyr å kanalisere midler bort fra produktivitetsutvalg.

Dessuten legger rapporten betydelig vekt på rasjonalisering av produktivitetsutvalg, når store summer investeres i utvalg uten bedre resultater.

– Kommisjonen har arbeidet med rapporten i et helt år. Det er dårlig samfunnsøkonomi. Spesielt når vi ser at konklusjonene bare er middels interessante, hevder Rattsø.

Rattsø peker bl.a. på at Rattsø-utvalgets hovedfunn er at Norge er ganske avhengige av olje.

– Dette visste alle fra før. Slike konklusjoner er ikke gode nok for topp inntektsnivå over tid. Dette er tross alt det dyreste produktivitetsutvalget noen gang.

Utvalget legger fram tre konkrete tiltak for å bedre produktiviteten i produktivitetsutvalg:

– Tiltak
– Tiltak
– Tiltak

– Vi kunne vært mer produktive når det gjaldt å utforme forslag til produktivitetstiltak, men vi hadde dessverre ikke mer produktivitet igjen.