– Må ikke bli for lett å printe ut masteroppgaver.

Printeren OfficeJet 6000 ser fram til eieren Jonas Reverud snart skal printe ut masteroppgaven sin.

– Slike oppdrag er høytid for meg. Jeg hører rykter om over 100 sider, og kort tid til innlevering, smiler printeren.

Som vanlig når Reverud skal printe ut viktige dokumenter, har OfficeJet 6000 lagt en slagplan i forveien.

– I dag tenker jeg at jeg skal la ham printe ut de første sidene slik at han blir så betrygget at han går i dusjen. Da er det go time! De neste sidene vil da inneholde skrift, men bare på toppen av hvert ark, forklarer printeren.

Printeren OfficeJet 6000 har ennå ikke bestemt hva slags lyd den skal lage når eieren kommer ut av dusjen. Hvis den lager normale printelyder, øker sjansen for at Reverud venter med å sjekke resultatet til han er klar til å gå, men da øker samtidig sjansen for at han tar med seg oppgaven til en annen printer.

– Jeg vil jo at han skal prøve en gang til med meg. Det er nemlig da det er klart for glansnummeret mitt: Blanke ark.

Printeren OfficeJet 6000 mener den gjør eieren en tjeneste ved å komplisere utskriften av masteren.

– Hva slags sammfunn får vi hvis det bare er å trykke på en knapp, og så står man med en master i hånda? Det er viktig at han ikke blir fremmedgjort ovenfor meg, og at han setter pris på den dyrebare teknologien jeg inneholder, sier printeren, som mener et lite takk i ny og ne ikke er for mye å be om.

Til slutt skal Printeren OfficeJet 6000 kile et av arkene fast, langt inne i systemet.

– Da må han inn og fikle. Målet for dagen er å pådra ham et papirkutt slik at han begynner å grine som en liten jente, ler OfficeJet 6000, mens den setter første skrekk i Reverud ved å tenne «tom-for-blekk-lyset».