(foto: flickr.com/arbeiderpartiet)

– Lett å være klok etter å ha tenkt.

Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, har kommet på bedre tanker. Han går nå mot sine egne valgløfter om å øke grensen for tollfritak på netthandel fra dagens grense på 200 kroner.

– Det var jo håpløst av meg. Jeg tenkte ikke på at hvis vi tar inn mindre penger til statskassen, så får faktisk statskassen mindre penger, forklarer en opplyst Micaelsen.

Han tar ingen selvkritikk etter å ha snudd tvert siden valgkampen. Dette er nemlig en vanlig måte å komme frem til bedre standpunkter på.

– Politikk er en kontinuerlig prosess. Det begynner med at vi sier en ting i valgkamp, for så å ende opp med å vedta noe helt annet.

Stortingspolitikeren forteller at han ofte blir spurt til råds av yngre politikere som vil være med å lage framtidens politikk.

– Da pleier jeg å si til dem at politikk består av to komponenter: Først lover man – dette er grunnmuren i all politikk. Deretter tenker man – dette er politikkens håndbrekk. Uten håndbrekket blir det vanskelig å parkere grunnmuren i bratt bakke.