Foto: Sindre Finnes Foto og fest AS

Politidirektoratet ber nå om ekstra ressurser for å håndtere økningen i straffesaker knyttet til miljøet rundt Erna Solberg.

– Siden Solberg tok over som statsminister, har vi sett en eksplosjon i kriminelle saker hvor ministre er involvert. Dette trenger vi flere midler for å håndtere, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Negativ kultur

Hun snakker om et miljø som er ute av kontroll.

– Særlig er det kretsen rundt Høyre og FrP hvor det har utviklet seg en negativ kultur. Flere fremtredende personer i dette miljøet utviser en holdning hvor man setter seg selv over loven.

– Det er bekymringsverdig og krever mye forebyggingsarbeid for å bekjempes.

Ber om hjemmel

Direktoratet ber om en hjemmel til å stoppe og ransake ministre som er på vei til Geilo eller Iran.

– Dette er viktig for å forebygge kriminalitet. Da kan vi utarbeide såkalte kontrakter hvor politikere må skrive under på at de forplikter seg til ikke å bryte loven.

Ifølge politidirektøren er det store utfordringer med å etterforske personer som tilhører eller er tilknyttet regjeringen.

– Det er en streng intern justis hvor tysting ikke tolereres. Det hersker en taushetskultur hvor alle bare henviser til Høyres kommunikasjonsavdeling.

Har gitt resultater

Politiets arbeid har imidlertid gitt flere gode resultater, mener hun.

– Det er mange storfisker som har forlatt miljøet. Per Sandberg og Wara-paret har nå liten innflytelse i regjeringen. Keshvari er i fengsel. Sindre finnes har forpliktet seg til å delta i et omskoleringsprogram for å starte en ny karriere som festarrangør og -fotograf.

Rykter sier også at Erna har funnet en vei ut av miljøet. Flere kilder hevder hun har planer om å kutte all kontakt med regjeringen i september i år. Da skal hun dra tilbake til Bergen og jobbe som frivillig for å hjelpe ofre for formueskatten.