(Foto: Kevin Sr.)
(Foto: Kevin Sr.)

Mulig sammenheng med andre falske alarmer.

Store deler av Oslo sentrum ble sperret av i formiddag da det ble oppdaget en mystisk koffert. Kofferten viste seg å være tom, og nå etterforsker politiet om kofferten kan ha sammenheng med andre, liknende saker.

– Vi har registrert en bølge av falske alarmer i det siste. Det kan tyde på at vi her har å gjøre med et nettverk av falske terrorister, sier etterforskningsleder Ole Bjørn Aas til 5080.no.

Oslo-politiet mener kofferter i dag har blitt det fremste verktøyet til terrorister som ikke finnes.

– For få år siden var en gjenglemt koffert bare en gjenglemt koffert. I dag ser vi at disse gjenglemte koffertene brukes til å ikke inneholde bomber. Og det er en alvorlig utvikling.

Avtroppende nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, har sett seg lei på alle de falske alarmene, og krever at regjeringen rydder opp:

– Nå må vi få lukkede mottak for disse koffertene. I Danmark har de allerede slike lukkede hittegodskontor, hvor kofferter som ikke har en lovlig eier blir holdt i forvaring.

Norske kofferter beklager dagens hendelse, sier talskoffert for norske samsoniter.

– Men det er viktig at vi ikke setter likhetstegn mellom kofferter og falske bombealarmer. Det er helt tilfeldig at det var en koffert og ikke f.eks. en pakke som var involvert i hendelsen, sier kofferten.

– Vi vet jo at mennesker også har vært brukt i bombeaksjoner, men ingen ville vel ha sperret av halve Oslo om det stod et menneske alene på en holdeplass.