(Foto:flickr.comfremskrittspartiet)
(Foto:flickr.com/fremskrittspartiet)

– Noe annet er udemokratisk.

Avtalen om å ta i mot 8000 syriske flyktninger har satt sinnene i kok i Per Sandberg. Nå krever FrP-politikeren at det kommende valget skal avgjøres med folkeavstemning.

– Vi kan ikke ha det sånn at en liten gruppe politikere tar avgjørelser på vegne av folket. Hvis vi skal ha et sånt system, må politikerne få et tydelig mandat fra folket, tordner Sandberg.

Til høsten er det kommunevalg, og nestlederen i FrP synes det er naturlig at velgerne får si sitt.

– Det er faktisk kommunepolitikerne som skal iverksette forslaget om å ta imot syriske flyktninger. Jeg mener det er sterkt udemokratisk om folk ikke kan påvirke hvem disse politikerne skal være.

Han understreker at FrP er generelt positive til bruk folkeavstemninger, og ser for seg at alle valg i fremtiden kan avgjøres på denne måten.

– Dette kommer vi til å fremme forslag om på Stortinget. Hvis folket får mulighet til å bestemme sammensetningen av Stortinget, blir det tydeligere hvilke politikere som har tillit i befolkningen. Da blir det enklere for partiene å forhandle når de vet at de har folkelig støtte.

Sandberg ser for seg et politisk system hvor også uenighet innad i samarbeidsregjeringer blir avgjort ved avstemning.

– Da blir det sånn at det partiet som fikk flest stemmer ved stortingsvalget, får flest stemmer i regjeringen. Det minste partiet kan, på sin side, tenke høyt om kabinettspørsmål.