(foto: 5080)

– Kan oppfattes som problematisk utad.

Den pedofile mannen som Dagbladet i dag avslører har levd et dobbeltliv som foreldrerådgiver og KrF-politiker, tar nå selvkritikk.

– Dagbladets vinkling treffer spikeren på hodet. Jeg har gjort mye galt i livet, men min kanskje største synd er at jeg har levd et dobbeltliv, sier mannen til 5080posten.

Han innser at hans rolle som pedofil kommer i konflikt med rollen som familieterapeut og politiker.

– Selv om jeg alltid er bevisst på hvilken hatt jeg har på meg til en hver tid, skjønner jeg at det utad kan oppfattes som problematisk.

De pedofile har selv et særlig ansvar for å være tydelige, hevder mannen. Spesielt siden det er så mange useriøse folk i bransjen.

– Altfor for mange pedofile lever et dobbeltliv. Jeg skjønner godt at det er stor skepsis mot oss når vi fremstår som uærlige, vedgår han.

Selv om han har blitt hengt ut på Dagbladets førsteside, ser han noe godt komme ut av oppslaget:

– Dagbladet har tvunget meg til å velge. Framover vil jeg satse fullt og helt på pedofilien.