1497635_735449466483313_2022926884_nNyhetene som var.

Da vi gikk ut av 2015 var nyhetsbildet preget av mange oppsummeringer av 2015. Det skulle vise seg at denne tendensen fortsatte inn i 2016 hvor nyhetene stort sett har vært dominert av oppsummeringer av 2015. I år har vi sett alt fra oppsummeringer av nyheter og været, til oppsummeringer av sport og underholdning i 2015.

Men så var da også 2015 litt av et nyhetsår! Kanskje det beste til nå i historien. I alle fall et av de mest oppsummerte nyhetsårene. Det må vi kunne si.

Spørsmålet blir om presset blir for stort på 2016. Klarer det nye året å levere på samme nivå som 2015 gjorde?

Trusselen vil hele tiden være der: Skulle 2016 mislykkes i å produsere egne, like gode nyheter som 2015, har mediehusene muligheten til å bare kjøre oppsummeringer av 2015. Man har altså et svært godt alternativ. Svaret vil vi få oppsummert i oppsummeringene.

Men, for å oppsummere denne oppsummeringen av nyhetsåret 2016: Nyhetsåret 2016 har i aller høyeste grad vært et år for ettertanke og oppsummering.