(Foto: OECD)
OECD åpenbarer seg i ny rapport. (Foto: OECD)

Slaktes for å lytte til andre enn OECD.

I en ny OECD-rapport, slaktes Norge for å være for dårlige til å gjøre som OECD-rapporter sier. Landet hadde vært tjent med å bli styrt av OECD, slår OECD-rapporten fast.

– Rapporten er helt klar: OECD vet best. Når Norge lar være å ta hensyn til alle anbefalingene til OECD, er det et uttrykk for at myndightene er dårligere til å styre enn OECD, sier Bernt Schüsster i OECD til 5080.no

Rapporten er spesielt kritisk til at Norge legger andre verdier enn OECD-rapporter til grunn for utformingen av politikken.

– Demokrati er fint, så lenge det ikke går på bekostning av innbyggernes OECD-rettigheter. Det er ingen grunn til å forkaste den OECDiske modellen. Den er faktisk en modell som har blitt kjempet fram over flere år, gjennom mange rapporter.

Organisasjonen har også lagt merke til at VGs liste over de 100 viktigste nordmennene, ikke inneholdt en eneste OECD-rapport.

– Hvem kan med hånden på hjertet si at Shabana Rheman har vært viktigere for Norge enn noen av våre rapporter? Dette er en så alvorlig feilvurdering, at vi kommer til å slakte dette i en egen rapport, fortsetter Schüsster, og viser til at OECD har blitt kåret til det beste landet å bo i i flere OECD-rapporter.

Rapporten gir også Norge strykkarakter for å lytte til råd fra andre enn OECD.

– Det står helt tydelig i den første OECD-rapporten: Dere skal ikke ha andre rapporter enn våre.