(foto: flickr.com/6593443883)
(foto: flickr.com/6593443883)

Rumenere fungerer bedre enn narkomane.

Mildværet i hovedstaden har ført til økt fare for takras for Oslos forgjengere. Som et ledd i en sikkerhetskampanje, setter nå Oslo kommune ut rundt 50 rumenske tiggere på de mest utsatte fortauene.

– Vi har allerede gjennomført et prøveprosjekt, og er veldig fornøyde med resultatene. Folk går i store buer rundt de forfrosne rumenere, og risikerer dermed ikke å bli truffet av hverken snø eller isklumper fra takene, sier sikkerhetsansvarlig i kommunen, Thomas Leirvik til 5080.no.

Han tror det er selve møtet med fattigdommen som får nordmenn til å skygge banen.

– Det fungerte ikke like godt med norske =Oslo-selgere, så det kan være at det ikke har noe å gjøre med frykten for å gi fra seg penger, men heller med konfrontasjonen med den totale håpløsheten rumenerne symboliserer, tror Leirvik.

– Jeg tror til og med vi ikke trenger å utstyre dem med en kopp hver. Vi kan spare inn de pengene ved å instruere tiggerne om å bare strekke ut hendene og rope «please, please» til alle som er i fare for å truffet av ras.

Oslo har dessuten eksperimentert med svenske gateselgere, en ordning som har fungert godt for de fleste fotgjengere. Problemet har vært at en del eldre da har blitt stående i rasutsatte områder altfor lenge.

– Nigerianske prostituerte virket forsåvidt også godt – men bare på dagtid. Og ikke i det hele tatt på lørdagskvelden.