Da har vi stengt dørene i vår meningsmåling. Vi spurte: «Har media gått for langt?», og svaret var dessverre ikke entydig: 27 personer deltok, hvorav 3 var denne bloggens forfattere. 11 personer stemte «Ja!», 5 «Nei!» og 11 «Vet ikke».

Det sies til stadighet at «media har gått for langt», men vår undersøkelse viser at folket ikke er overbevist.