En ny undersøkelse foretatt blant ikke-vestlige innvandrere avslører at hele 70% mener nordmenn snakker for lavt i telefonen.

En ny undersøkelse fra MMI har gått i dybden på ikke-vestlige innvandreres holdninger til etniske nordmenn. Blant de mer oppsiktsvekkende funnene er innvandrernes oppfatninger av nordmenns telefonvaner. – Vår undersøkelse viser at ikke-vestlige innvandrere synes nordmenn snakker skamløst lavt i telefonen. I de fleste kulturer er det vanlig å snakke/rope med når man har telefonisk kontakt, sier Tom Myrdal ved MMI.

Advokat og Venstre-politiker Abid Raja kjenner seg igjen i funnene: – Vi pakistanere snakker alltid aggressivt og høylydt i telefonen. Som om vi krangler eller irettesetter noen. Spesielt når vi er ute på gaten. Nordmenns telfonvaner fremstår for oss som utidig homsete.

– Dette er ikke overraskende funn for oss som har litt peiling på kulturelle forskjeller, sier Myrdal. Han kan opplyse om at i noen deler av den muslimske verden straffes lav telefonsnakking med steining til døde.