I hele Norge blir det nå rapportert om en ny type svindelbrev, såkalte Nigeriabrev, med opprinnelsesland Island.

Analysebyrået HoaX tror dette er starten på en ny æra i svindel, og at disse brevene kommer bare til å øke i omfang. Flere typer medier har allerede blitt tatt i bruk: e-mail, brev, runer på skinnfell eller inrissede granittblokker.

I likhet med de tradisjonelle nigeriabrevene, er konseptet å få offeret til å betale en mindre sum penger mot løfte om rikdom senere. De islandske brevene har imidlertid noen karakteristiske trekk; de er ofte på (dårlig) norsk, skrevet på versemålet fornyrdislag, inneholder referanser til den eldre/yngre edda og den lovede pengesummen er alltid låst i en islandsk bank. I en avart av svindelen, er pengene knyttet sammen med en mytisk hvit hval.

Helge Baksø, et av mange ofre for svindelen, angrer bittert; – Det var bare småpenger jeg gav dem, men portoen for steinen ble jævlig høy

HoaX advarer mot å betale noe som helst. Selv om man ved et mirakel skulle få utbetalt penger, er disse sannsynlivis ulovlig ervervet gjennom underslag eller aksjer det er tatt beslag i. En risikerer ikke bare å få Økokrim på nakken, men også britiske anti-terror styrker.