(foto:flickr.com/spunkinator)
(foto:flickr.com/spunkinator)

-Tar for lett på likestilling.

En ny studie gjennomført ved Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen, slår fast at mannlige mordere gjør mindre husarbeid enn andre menn.

– Studien viser at mordere har en høy statistisk sannsynlighet for å ta lett på likestilling. I snitt jobber en morder 3, 5 timer mindre i uken med husarbeid enn andre menn, sier forskningsleder Anne Lise Larsen.

Larsen har ingen forklaring på hvorfor likestilling er så lavt prioritert blant mordere:

– Det kan tenkes at det gir lite status i mordermiljøer å ta i et tak i heimen. Denne hypotesen styrkes ved andre tall som viser at få mordere tar ut pappapermisjon.

Andre har pekt på at mordervirket er altoppslukende.

– Dette understøttes av studier som er gjennomført blant kjærester og ektefeller til seriemordere, som ofte klager over at mannen er mye vekke fra hjemmet. En amerikansk rapport viser også at seriemordere scorer høyt på trivsel i forbindelse med arbeidet. Dette kan være noe av forklaringen.

Forskeren tror resultatene kan benyttes til å sette i gang tiltak på et tidlig stadium:

– Vi må fange disse folka opp så fort som mulig. Straks noen får status som mordere, bør alarmen gå her på Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning. Da kan vi iverksette målrettede holdningskampanjer inn mot denne utsatte gruppen.

Anne Lise Larsen mener nemlig mordere må lære seg at vi nå lever i 2009.

– Ut ifra tallene våre skulle man tro at mordere var en form for barbarer!