(foto: flick.com/george_eastman_house

– Uholdbar situasjon.

Britiske forskere ved Cambridge University har tatt for seg livet, og resultatene er nedslående.

– Våre data tyder på at de aller fleste liv er for korte. Tiden raser avsted, og så er man plutselig ved veis ende, sier forsker ved Cambrigde, Noel Strachan.

Strachan og hans kollegaer har gått gjennom flere 1000 liv, og har funnet at de aller fleste skulle vart mye lengre. Strachan hevder resultatene gir grunnlag for å være svært kritisk til livet.

– Det er en uholdbar situasjon. I det hele tatt er det forbløffende at vi ikke alle går fra forstanden med tanke på at vi er borte innen knappe 100 år.

Det er spesielt de unge årene som går så altfor fort.

– Perioden før man blir gammel burde nok vært utvidet. Sånn som det er nå, oppstår det mange absurde situasjoner. F. eks. er det ikke uvanlig at 60-åringer sier at de føler de er akkurat den samme som for 40 år siden.

Strachan har selv laget flere nye forslag til hvordan livsløpet bør se ut. I de mest ekstreme forslagene varer et menneskeliv for alltid.

– Ideelt sett burde livet vart i det uendelige. Det er temmelig ufint at vi må leve med vissheten om at vi skal dø. Tenk å utsette mennesker for noe sånt!