Skjermdump: Debatten/nrk.no

KS har beregnet at Bø kommune i Nordland vil gå 10 millioner i minus som følge av at kommunen kuttet formueskatten. Nå viser en ny studie at disse pengene finnes tilgjengelig i kommunen. 

– Ja, alle de nye rikingene som har flyttet til Bø har mer enn nok til å dekke det tapet, forklarer økonom Morten Skard.

Han har gjennomført en studie hvor han har summert alle inntektene og formuene til de nyinnflyttede.

– Da kom jeg fram til en veldig høy sum med mange flere nuller enn det er i 10 millioner.

Strategien virker

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, hevder han er kjent med tallene. 

– Dette viser at strategien vår virker. Vi har fått masse penger til kommunen, de står bare ikke på kontoen vår. Jeg sjekket senest i dag og de står fortsatt på rikingenes konti.

Han understreker at millionsmellen ikke vil få konsekvenser for Bøs strategi.

– Vi står fast på at vi ønsker å tiltrekke oss mange gjerrigknarker slik at de kan strø om seg med penger her i Bø. 

Ren sannsynlighetsregning

Dessuten har kommunestyret utredet et scenario for hva som skjer når rikingene skal sette inn penger i banken.

– Det kan f.eks. tenkes at de taster feil og setter inn pengene på kommunens konto i stedet. Vi må jo huske på at dette er personer som håndterer mye penger hver dag, og da er det lett for at det skjer en glipp, smiler ordføreren lurt.

Pedersen ledet selv utregningen av forslaget, og er ikke redd for framtiden.

– Rikingene er kanskje trøtte etter den lange reisen til Bø, og da er det i alle fall lett å taste feil. Flere rikinger øker sjansene for det, det er ren sannsynlighetsregning, slår han fast mens han løper mellom to minibanker for å overtrekke kommunens bankkort.

Nytt forslag

Tilflytterne har skapt økt optimisme i kommunen hevder ordføreren, og i forrige uke vedtok kommunen å sette fyr på kommunehuset for å skape Monaco-temperaturer.

– Slik kan vi tiltrekke oss enda flere rikinger, kanskje en James Bond-innspilling og palmer. For det har vi jo allerede vedtatt, at vi skal ha palmer i Bø.