En studie foretatt ved Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen, viser at Dagbladet forsøker å selge flere aviser ved å skrive om sex. – Forskningsmaterialet taler for seg selv: sex får en uforholdmessig stor plass i Dagbladet, sier professor Tollak Hjelmervik etter å ha gått gjennom alle 2007-utgavene av papiravisen Dagbladet.

– Ofte skrives det om sex uten at avisen har en aktuell nyhet om emnet. Da ringer avisen gjerne opp en av sine faste sexologer, og spør om det er vanlig at kvinner har problemer med lystfølelsen. Og noen ganger, når artikkelen f. eks omhandler brystkreft, lager Dagbladet artikkelen slik at det ser ut som om de skriver om sex. Da plasserer de et bilde av et vakkert kvinnebryst ved siden av artikkelen. Jeg har selv blitt lurt av denne taktikken.

Brystkreft i disse deilige puppene?

Hjelmervik understreker at han kun uttaler seg om 2007-årgangen av Dagbladet. De øvrige årgangene er det ikke gjort liknende forskning på. – Vi opererte med to hypoteser for hvilke motiver Dagbladet måtte ha for sine redaksjonelle prioriteringer. Den ene, en såkalt essensialistisk forklaring, gikk på at de fleste som jobbet i avisen var noen skikkelige kåtinger. Den andre, en materiell eller strukturell forklaring, handlet om at avisen trodde sex-artiklene ville selge masse, masse aviser, forteller Hjelmervik, og sier videre at de rimelig raskt endte opp med å godta den siste forklaringen. – At sexstoffet alltid havnet på forsiden, er en klar indikasjon på at Dagbladet, i 2007, trodde det var det som solgte. Igjen, jeg uttaler meg bare om fjoråret, slår professoren fast, men skynder seg å tilføye: – Men det er jo klart, den siste forklaringen utelukker jo ikke den første.

Kjersti Iversen fnyser av forskningsresultatene, og kaller dem gammelt nytt. – Nøyaktig de samme resultatene kom jeg frem til for fire år siden, sier hun på telefon fra Høyskolen i Bø i Telemark. Iversen fullførte i 2004 kurset ”Media, Culture and some more Media” ved handelshøyskolen BI. I den anledning skrev hun en oppgave om Dagbladets sex-skriverier. – Tendensen var akkkurat den samme da som den Hjelmervik antyder nå.

Spiller noen medieaktører på sex for å tiltrekke seg lesere, ved f. eks å trykke sex-bilder til en artikkel som slett ikke trenger å illustreres?

Hjelmervik hevder at han kjenner til Iversens resultater, men at de ikke angår hans egen forskning som altså tar for seg Dagbladet i 2007. – Dessuten er datamaterialet i Iversens oppgave veldig begrenset, og dens konklusjoner er blitt kritisert for å være for generelle i forhold til dens data.

Iversen, på sin side, forklarer at hun har jobbet med liknende studier i ettertid, og at hennes påbegynte semesteroppgave tyder på at dette er et fenomen som ikke er enestående for Dagbladet. – Det kan se ut som om dette gjelder for flere tabloide aviser, også utenlandske, før hun avslutter med å si at hun gjerne skulle snakket mer om emnet, men dessverre må tilbake på andre del av en forelesning, da oppmøte er obligatorisk.