(foto: flickr.com/babydinosaur)
(foto: flickr.com/babydinosaur)

Følger prosedyrene for implementering i Norge.

En ny rasistisk lov er vedtatt i Danmark. Prosedyrene for innføring av tiltaket i Norge ble igangsatt i går da FrP ga tommelen opp, mens regjeringen ville vente en tre års tid.

– Saksgangen for implementering av rasistiske lover er ganske fastlagt, sier ekspert på offentlig rett Harald Smith.

– Loven må vedtas i Danmark før den går til behandling på VG Nett. Deretter må den gjennom et av kamrene i Dagsnytt 18 hvor FrP får mulighet til å rose forslaget, mens en representant for regjeringen forklarer hvor inhumant forslaget er, og at man derfor må vente noen år.

I løpet av ca 2-3 år har folket glemt hvem som opprinnelig mente hva om saken, og regjeringen kan implementere den danske loven som om den fant den på selv.

Smith mener det er viktig at vi følger disse prosedyrene til punkt og prikke.

– En ryddig saksgang er det som skiller et fremmedfiendtlig diktatur fra et fremmedfiendtlig demokrati. Politikken er den samme, men det er altså prosedyrene som skiller dem.

FrP mener den unødig byråkratiske saksgangen favoriserer regjeringen, og representant Ulf Erik Knudsen vet hva FrP bør gjøre med saken:

– Vi får håpe at danskene vedtar en lov som krever rask innføring av rasistiske lover. I et moderne samfunn er vi nemlig avhengige av en smidig rasisme.

Følg 5080 på facebook, twitter og buzz.