– Skal bli vår månelanding.

Siden oppstarten i 2006 har NAV måttet tåle mye kritikk. Blant annet er etaten flere ganger kritisert for sin dårlige behandling av NAV-brukerne. Nå varsler NAV-direktørene endringer.

– Vi er veldig opptatt av å behandle alle med respekt, spesielt våre brukere. Jeg holdt på å si, det er de vi lever av, men det er det jo ikke. Vi vil likevel behandle dem alle med respekt så fort som mulig, sier NAV-direktør Joakim Lystad.

NAV iverksetter derfor en hastereform som etter planen skal være ferdigstilt ved utgangen av 2020.

– Dette skal bli vår månelanding! Vi har en lang vei å gå, men det gjør oss bare mer motiverte. Folk vil komme langveis fra – fra alle mulige statlige etater – for å bivåne hva vi har fått til, fortsetter Lystad.

Han understreker imidlertid at reformen på ingen måte vil være gratis.

– For at vi skal kunne opptre med normal folkeskikk må vi kutte trygdeutbetalingene med 20%.

Den eneste bekymringen til Lystad er at gjennomføringen av reformen kan gå for raskt.

– Folk må vite hva de har å forholde seg til. Når vi plutselig begynner å behandle folk med respekt kan mange bli satt ut av spill. I en overgangsperiode på 10 år vil vi derfor beholde noen kundebehandlere av den gamle skolen.