(foto:flickr.com/mag3737)
(foto:flickr.com/mag3737)

Hjelper mot alt fra hovne bihuler til kreft.

NAVs medisinske forskerteam har utarbeidet en mirakelkur mot de fleste sykdommer nordmenn lider av. Resepten er like enkel som den er genial: Hver 14. dag skal sykemeldte fylle ut et meldekort til NAV.

Gjennom faste rutiner vil de syke rutine seg friske. Dette vil hjelpe mot alt fra hovne bihuler til kreft, sier NAV-forsker Gustav Øyjorden.

Tankeeksperimenter som NAV har gjennomført viser at rutiner er den beste måten å bli frisk på. Håpet er også at rutinekravene vil styrke selve NAV-institusjonen.

– Rutinemessig egenrapportering fra brukerne, vil gjøre at NAV også utvikler rutiner, noe vi sårt trenger. I det minste tror vi at sterkere kontroll av syke, vil veie opp for manglende kontroll innad i NAV, forklarer Øyjorden.

Meldekortet kan enkelt fylles ut på nettet. For dem som ikke har tilgang til nett, har NAV planen klar:

– Syke som ikke har nett kan skaffe seg nett. Dette vil gi incentiv til å komme seg opp av sykesengen, og ut i butikken. Spesielt mange sterkt funksjonshemmede trenger sterke incentiver til å holde seg i aktivitet.