Regjeringen håper å utrydde røykelukt i Norge (foto: fotopedia.com)

Høybråten: – Gir anledning til et verdig liv.

Det har lenge vært diskutert om man bør avkriminalisere narkotika i Norge, og nå åpner regjeringen for bruk av heroin i medisinsk øyemed.

– Vi må bare erkjenne at ikke alle klarer å slutte å røyke. Forskning viser at opiater kan ta vekk mye av røyksuget. Ved å dele ut heroin til de tyngste røykerne, gir vi dem muligheten til å føre en akseptabel atferd, sier Torbjørn Heber Michaelsen i Helsedepartementet til 5080.no.

Michaelsen understreker at ordningen bare omfatter heroin via sprøyter, ikke røykheroin.

– Æsj, røykheroin er bare ekkelt. De som røyker stoffet vil miste retten til å motta hjelp.

Formålet med kampanjen er todelt, ifølge Michaelsen:

– For det første gir vi røykere mulighet til å leve et røykfritt liv, men vi skal heller ikke undervurdere signaleffekten. Barn og unge som ser voksne bytte ut sigaretten med nålen, gir meg håp om et røykfritt Norge.

Faren til røykeloven fra 2004, Dagfinn Høybråten, lovpriser forslaget.

– Tiden er kommet for å slutte å løpe etter røykerne. Nå får de sjansen til å leve et verdig liv uten stigma og skam.