En ny masteroppgave i medievitenskap, levert ved Universitetet i Stavanger, slår fast at VGs artikler raskt blir mer seriøse så snart de inneholder intervjuer med Per Edgar Kokkvold. – Det er særlig artikler som omhandler viktige ytringsfrihetsspørsmål som ”bør Se og Hør ta bilder av hva som helst?”, som tjener på Kokkvolds kommentarer, sier masterstudent Hans Larsen, og fortsetter: – Uten Kokkvold er artiklene bare useriøst svada. Med Kokkvold blir artiklene derimot virkelig seriøst svada. Svada med tyngde.

VG bekrefter forskningsresultatene, og politisk redaktør Olav Versto er glad for samarbeidet med Kokkvold: – Det er jo spesielt de kjedelige sidene ved ytringsfrihetssakene som Kokkvold er bra på. De som er for kjedelige for våre journalister, kommentatorer og lesere, men som vi må skrive om for å fortsatt kunne klassifiseres som en avis.

Ettersom Kokkvold blir eldre, har nervøsiteten begynt å spre seg i VG-redaksjonen. Hva skjer når Kokkvold forsvinner? – Vi har snakket om det, ja, sier Versto, – Men det er ikke noe vi går rundt og tenker på til daglig.

5080 vet at VG har forsøkt andre intervjuobjekter i Kokkvolds sted, for å lete frem mulige erstattere. Markedssosiolog Endre Blindheim skal være av dem som er prøvd ut. Et internt sitat fra VG-redaksjonen omhandler en sak der nettopp Blindheim ble benyttet: ”Innholdet i svarene var OK, men det blir bare ikke seriøst nok”.

Dette samsvarer godt med Larsens forskning: – Det er sjeldent i Norge, den blandingen av pompøst gammelmodig språk og fremtoning, og villigheten til å argumentere for snikfotografering av kjendiser med argumenter som omhandler grunnsteinene i vår sivilisasjon.

En mulig løsning på problemet VG får når Kokkvold forsvinner, er at Kokkvold skriver en mengde uttalelser før han går bort, som VG kan trekke frem når de måtte ha bruk for dem. Larsen synes dette er en god idé. – Jeg vet med sikkerhet at Kokkvold allerede har skrevet en slik prøveerklæring på oppdrag for VG. Jeg har den her, sier han og gir 5080 tillatelse til å trykke erklæringen:

”Denne saken rører ved en av de mest fundamentale søylene i vårt solsystem, nemlig ytringsfriheten. Norske journalisters arbeide vil bli meget håbløs hvis det ikke lengre skal være mulig å trakassere fotballspillere/programledere/innvandrere/mistenkte kriminelle/politikere (velg den som passer best)”