Forskerne fant også at man mottar flere blomster som død. (foto: flickr.com/terrazzo)

– Mange holdningkampanjer må skrives om.

En gruppe forskere ved universitetet i Uppsälla har gjennomgått de tøffeste personene i verden, og konklusjonen er klar: Det er tøft å være død.

– I motsetning til hva mange holdningskampanjer har predikert tidligere, ser det ut til at det er enkelt å kombinere tøffhet med død, forteller professor Svante Samuelson til 5080.no.

Samuelson viser til at Jim Morrison, John Lennon, Janis Joplin, Notorious B.I.G., James Dean og en rekke andre allment anerkjente tøffinger er døde.

– På bakgrunn av disse funnene, er det mange trafikk- og helsekampanjer som må skrives om. Tesene deres holder rett og slett ikke vann.

Forskerne har heller ikke funnet vitenskapelig belegg for påstanden om at det er tøft å gå med hjelm.

– Vår forskning viser at dersom Tupac hadde blitt funnet i live med hjelm på hodet etter skytingen i Las Vegas, hadde han vært en nerd.