Stoltenberg mens han kjennetegner den nordiske modellen (foto: flickr.com/flickr-s)

– Kjennetegnes ved at den kjennetegnes av noe.

En gruppe forskere ved NTNU har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet The Historian, som omtaler spennende funn om den nordiske modellen.

– Vår forskning har vist at den nordiske modellen er svært fleksibel. Det som kjennetegner den nordiske modellen er at den kan være et argument for mer statlig styring og for mindre statlig styring, forklarer Adam Mørland til 5080.no

Ifølge forskerne er modellen kjennetegnet, først og fremst, av at den er kjennetegnet av noe.

– Ofte kjennetegnes modellen ved at den er kjennetegnet ved det motsatte av hva som den forrige personen sa kjennetegnet modellen.

I Norge har det vært vanlig å knytte den nordiske modellen til sosialdemokratisk tankegang, men Mørland ønsker å nyansere det bildet.

– Tenketanken Civita har f.eks. funnet ut at den også kan benyttes som argument for å gå vekk fra sosialdemokratisk politikk.

Statsminister Jens Stoltenberg mener imidlertid at den nordiske modellen viser at funnene til forskerne er feil, og peker på at Arbeiderpartiet alltid har støttet en nordiske modellen.

– Den nordiske modellen inneholder jo ikke det samme som den gjorde på 1960-tallet, men det som kjennetegner den nordiske modellen, er at Ap alltid stiller seg bak den, og dermed kjennetegner den.