Geir Brede, som forsker ved institutt for kognitive tidsreiser ved NTNU, har foretatt en avansert undersøkelse som avslører hvilke klassetrinn folk ønsker å oppleve på ny.

Undersøkelsen bygger på flere titalls intervjuer gjort med personer fra 18 til 70 år, og viser at det blant menn er det en overvekt som ønsker å gjenoppleve 6. Klasse.

– Jeg tror bl. a. dette skyldes at 6. klasse ikke innebar lekser over helgen. Det var også året for en ukes tur på leirskole, samt at det var det siste året hvor man kunne slippe å svare med hele setninger på prøver, forteller Brede.

Blant kvinner kunne de fleste tenke seg å oppleve 8. Klasse på ny. Brede er usikker på hvorfor kvinnene velger dette klassetrinnet.

– Men jeg tror det skyldes at man kunne velge det romantiske språket fransk som valgfag, at karakteren for orden og oppførsel ble ansett som en viktig karakter, og at jenter på den alderen ofte hadde en eldre kjekkaskjæreste med førerkort og egen bil.

Organisasjonspsykolog Torkild Strusshamn sier Geir Bredes funn er veldig interessante i seg selv, men aller mest for arbeidslivet.

– Hvis arbeidsgivere klarer å gjenskape nøyaktig de samme trekkene som er gjeldene ved de ulike klassetrinnene, er det mye som taler for at de psykososiale verdiene på medarbeiderundersøkelsene vil øke i en positiv retning. En positiv økning vil føre til at produktiviteten i virksomheten får en tilsvarende økning sier Strusshamn, som selv vil gjenoppleve 1. Klasse på barneskolen.

– Kim-Vidar Danielsen hadde ikke begynt i min klasse på det tidspunktet, og jeg hadde derfor ennå ikke fått kallenavnet ”strutsen”.