dddb44928aabb6deb92c24a804dd9f62eb1f3cbab364214ea8e33031– Vi må tenke på lesing på en annen måte.

Føler du at du burde lest Marcel Prousts mesterverk På sporet av den tapte tid? Frykt ikke, nå viser en ny rapport at du likevel oppnår godt med sosial kapital bare av å snakke om at du aldri får lest disse bøkene.

– Vi fant at personer som ustanselig fant på unnskyldninger for ikke å ha lest f.eks. Proust, hadde en anseelig mengde kulturell kapital. Systemet er nok mer fleksibelt enn vi tidligere har trodd, sier professor i litteraturvitenskap ved Uib, Arild Kittang til 5080.no.

Men Kittiang understreker at det ikke er likegyldig hvilke unnskyldninger man bruker.

– Best ut, kom de som sa de måtte sette av tid for å bli en del av Prousts språklige verden. Det var ofte de samme personene som sa de planla å reise vekk et halvt års tid og fordype seg i verket. Personer som bare sa: «De står i hylla», kom nest best ut. Mens aller dårligst ut kom de som ventet på filmen.

Rapporten viser også at det er av betydning hvilke bøker man finner på unnskyldninger for at man ikke har lest.

– Man får mer kulturell kapital av å forklare hvorfor man ennå ikke har lest Mason & Dixon enn å faktisk lese Da Vinci-koden. Faktisk er det litt bedre å finne på unnskyldninger for ikke å ha lest Da Vinci-koden enn å faktisk ha lest den.

Kittang mener resultatene bør få oss til å tenke på lesing på en annen måte.

– Det kan se ut som det klassiske dannelsesidealet gir dårlig uttelling i sum. Kan hende at vi bare bør fortelle barna våre om episoden med Madeleine-kaken og lære dem å omtale verket som À la recherche du temps perdu. Da kan de delta i disksjoner og lage morsomheter om Proust, samtidig som det frigjøres tid som den oppvoksende generasjon kan bruke på å finne på unnskyldninger for andre verk de føler de bør lese.