– Nå har vi blitt oversett i så mange år. Vi er virkelig skuffet, sier en opprørt leder for den nynazistiske interesseorganisasjonen ”Nazisme i sentrum”, Truls Moldestad. Følelsene er i kok i organisasjonen etter atstatsbudsjettet ble lagt frem, og ingen midler er avsatt til nynazistisk virksomhet.

Etter at forbudet mot spilleautomater trådte i kraft, har organisasjonen manglet penger til den daglige driften. – Det er utrolig at et sånt forbud kan iverksettes uten noen form for kompensasjon, raser Moldestad. – Essensen av det vi driver med er jo reklame og møysommelig omdømmebygging. Det føles helt uvirkelig at den norske stat ikke verdsetter all den gratis norgesreklamen vi produserer.

1. amanuensis i markedsføring ved handelshøyskolen BI, Åse Meistad, bekrefter verdien av nynazistenes markedsføring. – Denne type markedsføring er svært vanskelig å fastsette verdien av, men jeg vil anslå at Norge har fått internasjonal eksponering av ”Nazisme i sentrum” for 50 millioner i året. Det er viktig å tenke på at de rekrutterer svært lojale norgesvenner.

– Vi hadde store forventninger til den rød-grønne regjeringen, sier Moldestad, tydelig skuffet. – Deres bruk av rotnorske eventyrmetaforer som ”Soria Moria” trodde vi ville få utslag i praktisk politikk, men tydeligvis ikke.

 


Ingen overføringer til nazismen i årets statsbudsjett  

Nå vurderer han å flagge ut. – Det kan se ut som om Norge ikke er den nasjonen vi trodde vi dyrket. Vi må nå inn i en prosess og se om det finnes bedre alternativer for oss. Jeg har hørt at nazismen har gode kår i Serbia nå. Det er klart at vi ikke kan leve stort lenger med den intoleransen det norske samfunnet viser oss nazister.