(foto: flickr.com/christian_johannesen)

Sivert Høyem raser mot festivalfiendtlig kommune.

Smevold kommune risikerer å bli ekskludert fra Norge siden den ikke huser en eneste festival i løpet av sommeren. Det er det nyopprettede Sommerfestivaldirektoratet, et felles direktorat mellom Kultur- og Kommunaldepartementet, som truer med ekskludering fra kongeriket.

«Det er ikke arrangert en eneste festival i hele kommunen hittil i år, og ikke er det planlagt noen heller», skriver direktoratet i en pressemelding.

Hverken musikkfestival, spel eller tverrkulturelle seminarer er altså på beddingen i den obsternasige kommunen.

Ordføreren i Smevold kommune, Harald Pedersen (AP), forsvarer seg med at alle de fire omliggende kommunene arrangerer tilsammen rundt 15 festivaler bare i sommermånedene, og at Smevold heller ville bruke midlene på andre kulturtiltak internt i kommunen.

Direktoratet vurderte sammenslåing av Smevold og en annen kommune, men den eneste kommunen som var åpen for dette lå fire fylker unna.

– Det ser ut til at eksklusjon fra Norge er det eneste alternativet, sier direktoratets talsmann Jan Åge Stedje.

Blant norske festivalartister er det spesielt Sivert Høyem som har reagert på Smevold kommunes festivalfiendtlige holdning.

– Dette ødelegger min ambisjon om å spille på festival i hver eneste kommune i sommer. Jeg vurderer faktisk å sette opp min egen festival i Smevold, kommenterer Høyem.

Kulturminister Anniken Huitfeldt var ikke tilgjengelig for kommentar, da hun er fullt opptatt med å reise land og strand rundt for å åpne festivaler.

Det er til syvende og sist Kommunaldepartementet som vedtar en eventuell eksklusjon av kommune. Departementet vil vurdere saken når saksbehandlerne er tilbake på jobb etter å ha besøkt festivaler i sine respektive hjemkommuner.

Følg 5080 på facebook, twitter og youtube.