(foto:Wikimedia.org)

– Har ikke stått på viljen til å regulere.

Etter klimamøtet i Durban, har norske myndigheter funnet ut at de i flere år har misforstått innholdet i den mye omtalte Kyoto-avtalen.

– Det har jo aldri vært et problem for oss å regulere markedet. Derfor er det ekstra trist nå å skjønne at vi har regulert feil marked, nemlig meierimarkedet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Han understreker at dersom Kyoto-avtalen virkelig handlet om melkeproduskjon, hadde Norge oppfyllt avtalen til punkt og prikke.

– Jeg synes vi skal få litt poeng for alt arbeidet vi har lagt ned i å lage dette kvotesystemet. Særlig i år har vi vært dyktige, så det har ikke stått på viljen.

Det er ennå ikke klart hvor feilen kan ha oppstått, men regjeringen lover å se nærmere på saken.

– Det kan ha vært fordi vi fikk høre at Kyoto-avtalen omhandlet den viktigste saken i vår tid, og det har jo Sp bestemt er å bevare norsk landbruk, forteller Stoltenberg.

Dessverre for regjeringen har feilen også ført til mange følgefeil.

– Dette betyr at vi til neste år må droppe flere planlagte Kyoto-tiltak som smørfrie helger, satsing på alternative matkilder og melkefangst på Mongstad.