bilde
Frank Øvrebotn kommenterer nedskjæringene

Kvalitet viktigere enn lønnskostnader.

For få timer siden ble 5080 Nyhetskanalen reddet fra konkurs. Kanalen ble i siste liten kjøpt opp av selskapet Wayne’s Communication.

De nye eierne har signalisert at de ikke ønsker å rokke ved merkevaren 5080 Nyhetskanalen. Det skal fremdeles satses på det som er kanalens kjennetegn: Nemlig nyheter som går på tv.

Likevel må det gjøres noen strukturelle grep for at kanalen skal bli mer lønnsom (og disse grepene må GJØRES, ikke tas). Dette handler om hvordan vi vekter faktorer som lønnskostnader, kvalitet og nyheter opp mot hverandre. Vi kan f.eks. ikke ha en situasjon hvor lønnskostnader vektes høyere enn kvalitet.

Kvalitet er alltid viktigere enn lønnskostnader. Derfor har ledelsen måttet gjennomføre kraftige nedskjæringer. Det er viktig å få fram at disse neskjæringene er gjort på lønnssiden, og ikke på kvalitetssiden.

Seere av 22-nyhetene vil nok ikke særlig forskjell, annet enn at nå foregår sendingene på polsk. Det vil fremdeles være nyheter, og disse nyhetene vil fremdeles gå på tv.

Full dekning i kveld kl 22.00 på NRK3