(foto:flickr.com/mag3737)
(foto:flickr.com/mag3737)

– Viktig for å øke køene.

I neste års statsbudsjett øker regjeringen støtten til NAV på en betingelse: Etaten må omorganiseres.

– Vi følte at vi merkevaren NAV måtte styrkes. NAV er kjent for lange køer og lang behandlingstid, og nå har vi tatt grep for å tydeliggjøre denne profilen, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Deler av NAVs ansatte skal nå operere som NAV-brukere. Dette vil forlenge både køene og behandlingstiden.

– NAV-reformen er ikke i mål før køene blir like lange som den kinesiske mur, og kan sees fra månen. Og forhåpentligvis holde Mongolerne ute.

Opposisjonen raser mot forslaget, som de mener i realiteten forkorter køene:

– En tidligere NAV-ansatt er noe helt annet enn en vanlig arbeidsledig. Det er klart at en tidligere NAV-ansatt vil trenge kortere behandlingstid. I praksis kan jo han eller hun behandle sin egen sak, hevder Høyres Jan Tore Sanner.

Halvorsen benekter Sanners påstander, og sier til 5080posten at Høyre nok ikke kjenner særlig godt til hvordan NAV fungerer.

– Alle vet at NAV-ansatte ikke har peiling. Skal disse behandle sine egne saker, kommer de til å bruke lang tid på bare å tolke sine egne motsetningsfulle råd. Dessuten har NAV-ansatte god trening i å rote bort sakspapirer.