Vil motivere folk ut i arbeid.

Som en del av regjeringens arbeidslinje har NAV innført nye tiltak for å få ned antall arbeidsuføre.

– Å være ufør og utenfor arbeidslivet er det samme som å være avskåret fra samfunnet. Vår ambisjon er få disse menneskene tilbake på jobb. Derfor kaster vi alle som mottar uføretrygd på glattcelle, sier NAV-direktør Joakim Lystad.

NAV ønsker med dette å motivere arbeidsuføre til å skaffe seg en jobb.

– Når folk opplever at de ikke taper så mye på å stå uten jobb, må vi sørge for at de taper mye. Derfor oppdaterer vi også facebook-profilen til alle i varetekt med pinlige statusmeldinger.

Nøyaktig hvor lenge de arbeidsuføre blir værende bak lås og slå er ikke fastsatt, men Lystad forteller at de i alle fall må sove av seg uføret.

NAV-direktøren synes ikke NAV har fått for mye makt.

– Nei, ikke når vi er i en slik situasjon. Vi befinner oss faktisk midt i en krig mot brukerne.