(foto: flickr.com/akademikerne)

Forventer at  brukerne står i kø store deler av sitt liv.

NAVs nye direktør, Joakim Lystad, mener folk har urealistiske forventninger til NAV.

– Jeg ønsker å illustrere hvorfor man ikke bør ha forventninger til NAV ved å legge skylden for NAV-problemene på brukerne, sier Lystad til 5080.no.

Det er særlig forventingene til NAVs egne forventninger som Lystad hevder er urealistiske.

– Folk må forstå at vi forventer at de skal bruke store deler av livene sine på å stå i kø. Dessuten må man forvente at saksbehandlerne forventer at ingen har krav på hjelp. Dette er grunnsteinen i NAVs filosofi.

NAV-direktøren er klar på at NAV ikke kan hjelpe alle som har krav på hjelp.

– Vi forventer at brukerne er såpass ressursterke at de kan presse på i flere år for å gjennomslag for hjelpen de trenger. I det minste forventer vi at folk må stille opp i Brennpunkt for å få hjelp.

At folk forventer det er tilstrekkelig å sende inn papirene sine en gang, og at NAV ikke roter dem bort, viser at nordmenn er for godt vant med offentlige tjenester, hevder han:

– Nordmenn forventer mye mer av det offentlige enn befolkningen gjør i andre land hvor f. eks. det offentlige møter innbyggerne med tortur. Derfor jobber vi i NAV hver dag med å få ned folks forventninger.