(foto:flickr.com/arbeiderpartiet)
(foto:flickr.com/arbeiderpartiet)

Ødelegger for spekulasjon.

Politisk kommentator i NRK, Kyrre Nakkim, er overrasket og oppgitt etter Sponheims avsløringer om regjeringssamtaler med Stoltenberg.

– Sponheims uttalelser undergraver politiske kommentatorer. Sånn det skal foregå er at politikerne kun teaser og hinter om hva som har skjedd, og så skal politiske kommentarorer forklare hendelsene til allmennheten, sier en frustrert Nakkim.

Nakkim mener at Sponheims oppførsel viser en total mangel på respekt for kommentatoryrket, og ber arbeidstilsynet gripe inn.

– Her må arbeidstilsynet inn på banen. Politikerne skal avsløre sånne ting i politiske biografier lenge etter at de går av. Så kan vi i mellomtiden spekulere oss til toppskatt om hva folk kan forvente å lese i disse biografiene. Fortsetter denne trenden, står hele «politisk kommentarornæringen» i fare for å gå konkurs, sier Nakkim.

NRK-medarbeideren er også rystet over at Sponheim bryter en gammel tradisjon:

– Oraklet i Delfi var ingenting uten datidens kommentatorer. På samme måte er politikerne verdiløse hvis de skal snakke direkte til folket, uten at budskapet tolkes av oss, de moderne yppersteprestene.

Etter det 5080posten erfarer, vil Nakkim og andre politiske kommentatorer nå prøve å begrense skadene ved å spekulere i andre ting som ble diskutert på fisketuren.

– Det er nærliggende å tro de to var innom kjente temaer som damer, fyll og spetakkel. I tillegg kan det nok tenkes at de lo og spøkte masse om representantene fra Nord-Trøndelagsbenken, tror Nakkim