(foto: flickr.com/partsnpieces)
(foto: flickr.com/partsnpieces)

– Umoralen har blitt global.

– Fire løsaktige jenter? På vei til dans, sier du? Ok, vi sender en bil med en gang.

Hjalmar Wangen er moralpolitioverbetjent i Aurland i Sogn og Fjordane, og har akkurat fått inn et tips. Selv om 5080posten er på besøk, må han likevel betjene telefonen under hele intervjuet.

Wangen forteller at han kjenner seg godt igjen i osloavisenes beskrivelser av den grønlandske moralen.

– Problemet for alle moralpoliti i Norge er at moralen ikke lenger er lokal, men nasjonal. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som å si at den er blitt global, sier Wangen.

Moralpolitioverbetjenten snakker mye og engasjert om knappe ressurser og dårlige arbeidsbetingelser i kampen mot den økende organiserte umoralen.

– Før i tiden visste alle i bygda hvem som var homofil. Da kunne vi, etter etterforskning fra sladrekjerringene, bare dra ned til den tiltalte og gi vedkommende et forenklet foredrag. Nå drar de homofile ut av kommunen, f. eks. til Oslo. Det er klart vi ikke har ressurser til å følge etter dem over hele landet.

For å hanskes med bl. a. de nye homostrømmene, har moralpolitiet i Aurland innledet et samarbeid med moralpolitiet på Grønland i Oslo, og håper slik å ta de største forbryterne. Wangen viser hvordan det fungerer.

– Nå har jeg skrevet inn en bekymringsmelding på moralnettverket vårt om at Femi-Frode er på vei mot flyplassen, sannsynligvis for å slå seg løs i hovedstaden. Da sender Grønland et par mann til Oslo S for å gi ham en velkomst han seint vil glemme, forklarer han, før han må ta nødtelefonen som ringer.

Nødsamtalen viser seg å være såpass alvorlig at vi må avslutte intervjuet. Mens vi går, kan vi høre Hjalmar Wangen kalle opp alle tilgjengelige biler:

– Dette er en melding til alle patruljer: Magda har observert en punker med farget hår, tøsete klær og piercing…. hold dere fast: ovenfor øreflippen! Tillatelse er herved gitt for fakler og høygafler, gjentar: fakler og høygafler.