I sitt forslag til ny barnelov vil barne og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ikke gå inn for tvungen delt omsorg i barnefordelingssaker. Dette betyr i praksis at mor fortsatt vil bli favorisert i de saker der foreldre ikke blir enig om omsorgsrett. Men hvem får barnet når det har to mødre?

En sak som nå går i rettssystemet, utfordrer den normale fordelingslogikken i barneloven. Samlivsadvokat Jens B. Krogsæth forklarer: – Denne saken er unik fordi det er to kvinner – to mødre – som ikke blir enige. Normalt sett vil den biologiske moren har forrett, men slik som i dette tilfellet, ved adopsjon, er utfallet uvisst. Hovedregelen er: mor og far er like gode omsorgspersoner – mor og mor er enda ‘likere’.

– Hovedargumentet går på hvem av dem, la oss kalle dem mor1 og mor2, som er mest ‘kvinnelige’. Begge parters advokater vil argumentere for at sin klient ikke er ‘mannen’ i forholdet. Detaljer har blitt utlevert for å påvise motpartens maskulinitet; alt fra uønsket hårvekst til håndhygiene på badet.

Krogsæth forteller at det også går rykter om analyse av avføring for å bestemme kjøttinntaket

5080posten kommer tilbake med mer så snart en kjennelse er klar.