(Foto: flikr.com/mediedager)
(Foto: flikr.com/mediedager)

– Brudd på kildenes Vær-Varsom-Plakat.

Dagbladet har i flere uker arbeidet med en sak om at generalsekretær i Pressens Faglige Utvalg, Kjersti Løken Stavrum, er en tosk. Like etter et Dagbladet konfronterte henne med funnene, uttalte Stavrum seg svært toskete om Fabian Stang til Aftenposten.

Mediehåndteringsekspert Anders Cappelen forteller at dette er et eksempel på typisk «damage control».

– I PR-terminologien kalles det spoilertaktikk når en går ut med saken selv, slik at det tilsynelatende ikke blir en like stor avsløring, sier Cappelen til 5080.no.

Han mener det ikke er tilfeldig at Stavrum svarer på spørsmålene til Aftenposten på en toskete måte.

– Ved å benytte seg av svare-på-spørsmålene-til-journalisten-grepet, sørget hun for at effekten av Dagbladets avsløring ble mindre. Ved å gå ut først, skapte hun et inntrykk av selv å ha oppdaget at hun er en tosk og frivillig innrømmet det.

Cappelen hevder Stavrum har brukt alle PR-triksene i boken, og viser til kommentert-av-PR-ekspert-grepet: Hun valgte å uttale seg i Aftenposten på en måte som ville bli kommentert av en PR-ekspert, og dermed flytte fokus vekk fra hva saken egentlig handler om.

Mediehåndteringseksperten mener dessuten at Stavrum brøt god kildeskikk.

– Håndteringen er et klart brudd på kildenenes Vær-Varsom-Plakat, som sier at kildene bør skikke seg varsomt i etterkant av intervjuer. De bør sitte stille og vente til avsløringen om dem smeller, og gjerne gi journalistene skoleboller (ikke de fra Baker Hansen, red.anm.). Stavrum må derfor beklage sin egen oppførsel, ikke på sosiale medier, men i Dagbladet.