– Det er det motsatte av åpenhet.

En ny rapport utarbeidet av FrPs menneskerettighetsgruppe er dyster lesning for dem som håper at Kina beveger seg mot mer ytringsfrihet.

– Det er langt unna ytringsfrihet i Kina. F.eks. er det lov å anklage Fremskrittspartiet for å spre hatefulle ytringer. Det er det motsatte av mer åpenhet, sier leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, til 5080.no.

Rapporten dokumenterer også Norges unnvikende holdning til den innskrenkede ytringsfriheten i Kina.

– Regjeringen har forholdt seg fullstendig passivt til disse menneskerettighetsbruddene. Nå krever vi at Jonas Gahr Støre tar dette opp neste gang han møter representanter for de kinesiske myndighetene, tordner Jensen.

Partilederen er sterkt bekymret for det politiske klima i Kina.

– Bare se på hvordan de bruker fengsler politisk: Du finner ikke en fange som har kritisert FrP i de fengslene. Dette forteller meg at regjeringen fremdeles er like sosialistisk totalitær som Stoltenberg-regjeringen.