(foto: flickr.com/cybrarian77)

Kan være snakk om tallkarakterer på 12-åringer.

Det har gått noen dager siden nettstedet minlærer.no ble opprettet, og norske lærere har ristet av seg det verste sjokket. Nå slår de voldsomt tilbake.

– Skal elevene sortere oss etter en simpel tallskala, skal jammen vi sortere elevene etter samme mal, raser Gunnar Brekke, rektor ved Eidsvåg skole i Bergen.

Ifølge Brekke kan det være snakk om å sette tallkarakterer på barn helt ned i 12-årsalderen.

– Det er for å sette hardt mot hardt. Vi kommer til å gi karakterer innenfor en rekke kategorier. Poenget med dette er at hvis barna har et svakt punkt, skal vi finne det og gjøre det tydelig for barnet hva det ikke fikser.

Brekke får støtte fra rektor på Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø, Grete Uthaug, som opplyser at hennes skole innfører samme system.

– Det blir en systematisk kartlegging av barnas gode og dårlige sider ved utstrakt bruk av prøver. Dessuten skal vi oppsummere barnas personlighet i en enkel orden- og oppførselskarakter.

Uthaug er enig i at tiltakene kan være tøffe for enkelte elever å takle, men hevder hun ikke ser noen annen utvei:

– Når elevene får føle dette karaktersystemet på kroppen, er jeg sikker på at de skjønner hva de egentlig holder på meg, og legger ned hele nettsiden.