(foto:flickr.com/gmacorig)
(foto:flickr.com/gmacorig)

Satan er interessert.

I dag vedtok Den hellige treenighet å legge store og viktige deler av religionen Kristendom ut på anbud. Etter i lang tid å ha slitt med inntjeningen ser ikke treenigheten lenger noen annen utvei enn å privatisere.

– Det har egentlig gått ganske trådt siden reformasjonen da avlatspengene sluttet å strømme inn. Til slutt ble det klart at noe måtte gjøres, sier talsmann for Den hellige treenighet, Den hellige ånd.

5080posten kjenner til at det var splittelse innad i treenigheten, og at Jesus tok ut dissens. Jesus skal ha kritisert holdningen om at religioner skal gå med overskudd, og hevdet at han hele tiden har sett på kristendommen som en non-profittstiftelse.

Gud Faderen skal ha argumentert med at man må få kontroll over de stadig stigende utgiftene og den voksende køen i skjærsilden, samt stimulere til nytenkning.

– Vi må være såpass ærlige med oss selv og innrømme at på områder som mirakler, landeplager og profeter har det vært litt idétørke de siste årtusnene, sier Den hellige ånd.

Det er da også disse tre områdene som, ved siden av behandling av bønn og inngang til himmelriket, skal privatiseres.

Satan skal allerede ha meldt sin interesse for å drive landeplagene, mens Scientologikirken med Tom Cruise i spissen er interesserte i profetdriften.

– For dem som er bekymret for at Satan og scientologene skal overta deler av driften, vil jeg bare si at ingen beslutning er tatt på det nåværende tidspunkt. Uansett vil de bli underlagt strenge retningslinjer for driften. For brukerne gjør det ikke noe fra eller til om det er Gud eller Satan som sender ut gresshoppesvermer.