Synkende etterspørsel etter pattegris (foto:flicr.com/tambako)
Synkende etterspørsel etter pattegris (foto:flicr.com/tambako)

– Skal folk på Grunerløkka måtte slutte å selge luksusvarer? spør en importør.

Rasmus Bakke Jensen har de siste årene gjort det godt som importør av ulike former for luksusmat, og da særlig pattegris. Men de siste månedene har etterspørselen vært mindre, og derfor så Bakke Jensen frem til regjeringens redningspakke.

– Det er ingen tiltak i regjeringens krisepakke som treffer min virksomhet. Nå er jeg redd for at arbeidsplasser vil forsvinne, sier Bakke Jensen.

Importøren er redd folk i reklamebransjen, bosatt på Grunerløkka, nå vil trappe ned luksusforbruket sitt. – Det virker som om regjeringen sier at de gode tidene over. At vi bare skal gå tilbake til de trauste vanene våre fra fem år tilbake. En slik holdning gjør meg kvalm. Hva med alle de som mister jobbene sine?

Bakke Jensen mener at rentenedsettelsen er bra, men savner fra regjeringen generelle skattefritak på luksusforbruk. – Jeg mener ikke bare mat, men også unødig dyre klær, smykker og bensinslukende biler. Hvis vi ikke får opp etterspørselen, er jeg redd vi må finne oss andre ting å leve av.