(foto: flickr.com/margaretv)
(foto: flickr.com/margaretv)

Aftenbladet brukte en dag på å spore opp beskyttede vitner. – For lang tid, mener de kriminelle, og foreslår internettjenester.

Det tok journalister i Aftenbladet en hel arbeidsdag, en pc og flere telefoner for å kartlegge fire mennesker som har fått nytt navn og lever på hemmelig og sperret adresse, av ulike grunner. Som oftest etter å ha vitnet i rettsaker.

Kurt Løkke, leder i KRILOS (de Kriminelles Landsforbund), mener dette tar altfor lang tid:

– Du må huske på at mange av våre medlemmer ikke har i nærheten av de samme ressursene som en stor avis a la Aftenbladet. Mange av dem jobber også selvstendig.

Løkke understreker at hans medlemmer ofte arbeider under et voldsomt tidspress:

– I løpet av noen timer, kan alt være for seint. Våre medlemmer er avhengige av rask tilgang på informasjon.

KRILOS sier de vil vurdere en telefon-tjeneste hvor kriminelle lettere kan finne vitner og andre tystere.

– Vi arbeider også med en nasjonal brukerdrevet internettdatabase. Dette er helt nødvendig om vi ikke skal oppleve røde tall også i vår sektor.