Du har kanskje hørt om å helbrede ved håndspåleggelse. Svein Kjørsvik, en mildt sagt kontroversiell figur, påstår å kunne utdanne ved hjelp av denne fysiske metoden.

– Jeg underviser mest i evolusjon og arkeologi, fordi dette er svake felt i de miljøer hvor mine metoder er velkomne. Paradoksalt nok er disse rurale, karismatiske miljøene også målbærere av den sterkeste kritikken mot Kjørsvik. – Det er forkastelig å bruke disse metodene til å spre slik vranglære, sier en halvkjent tv-pastor.

En lignende, men motsatt kritikk, kommer fra akademisk hold. – Kjørsvik holder seg greit innenfor læreplanen. Men det er i all hovedsak hans pedagogiske metoder vi evolusjonsbiologer setter spørsmålstegn ved. Han lærer jo bort at håndspåleggelse er umulig, gjennom håndspåleggelse. Det er noe som skurrer, kommenterer biolog Ole Sviland ved UiB.

Svein Kjørsvik selv håper at han kan være en brobygger mellom tros- og vitenskapsbaserte miljøer. – Min drøm er at vi kan feire 6000 års-jubileet for Noahs ark og 64 000 000 års-jubileet for dinosaurenes utryddelse under samme tak.