Nå får Christine B. Meyer og Konkurransetilsynet konkurranse (Foto: Marit Hommedal)

– Har hatt monopol siden 1994.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, kunngjorde i dag at det skal opprettes et nytt konkurransetilsyn som skal konkurrere med Konkurransetilsynet.

– Helt siden det ble opprettet i 1994, har Konkurransetilsynet hatt en dominerende stilling som konkurransetilsyn. Litt for lenge har de kunnet gripe inn i markeder uten konkuranse, og vi har derfor gjort grep for å sikre konkurranse blant konkurransetilsynene.

Asgeir Bjelland, som ha fått i oppgave å lede oppstarten av det nye konkurransetilsynet, gleder seg til å konkurrere med Konkurransetilsynet.

– Vi innser at Konkurransetilsynet er markedsledende, og vil være det en stund til. Vi må utfordre dem på ting de ikke er så gode på, f.eks. monopoler. Vi tror at monopol- og kartellvirksomhet i mange sammenhenger kan konkurrere med fri konkurranse.

Politisk rådgiver i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Øyvind Grøslie Wennesland, ønsker tiltaket velkommen, men advarer samtidig mot samarbeid mellom konkurransetilsynene.

– Ofte, når markedet preges av to dominerende aktører, vokser de seg  i praksis sammen til å bli én stor aktør. Dette kan i framtiden skape vanskeligheter for gründere i små og mellomstore konkurransetilsyn. Om så skjer, må vi sterkt vurdere å opprette et tilsyn som håndhever konkurranseregulering blant konkurransetilsynene.