KNUSENDE DOM: Stanghelle blir bedt om å skaffe seg et liv (Skjermdump: NRK)
KNUSENDE DOM: Stanghelle blir bedt om å skaffe seg et liv (Skjermdump: NRK)

Gjenopplevelseskommisjonen satte i dag et endelig punktum i Arne Treholt-saken da den avslo politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelles, begjæring.

– Kommisjonen finner ikke grunnlag for å gjenåpne Treholt-saken. Det er ingenting som tilsier at en gjenopplevelse vil kaste nytt lys inn i Stanghelles liv. Tvert imot, han bør komme seg videre, sier leder for Gjenopplevelseskommisjonen, Helene Buanes.

Stanghelle synes avgjørelsen er underlig.

– Dette var jo den største perioden i mitt liv, og sett i lys av at det har blitt utgitt bøker med nye opplysninger om saken, er det åpenbart at jeg ville satt pris på en reprise, argumenterer Stanghelle.

Han skjønner heller ikke hvordan kommisjonen kunne se bort fra den engelske pyskolog-rapporten, og setter spørsmålstegn ved om kommisjonen har snudd hver stein.

– Jeg stiller meg kritisk til kommisjonens habilitet. Alle medlemmene har måttet høre på mine kommentarer om Treholt-saken siden 1984. Jeg tror de bare er opptatt av å beskytte sine egne interesser.

POT-sjef, Janne Kristiansen, ber nå Stanghelle si unnskyld.

– Kommentarene hans er med på å holde saken levende, og ripper slik stadig opp i våre i gamle synder. Dommen i dag var knusende, og Stanghelle bør derfor si unnskyld.

Stanghelle gir uttrykk for at han er skuffet over avgjørelsen, men understreker at han kommer til å kjempe videre så lenge han har en karriere.