(Foto: flickr.com/cybrarian77)
(Foto: flickr.com/cybrarian77)

5080.no mener. 

Norske lærere har for lav status. Det kan enkelt gjøres noe med. Vi krever at ingen lærere skal kunne gi karakterer som er lavere enn 4 i matematikk. Slik vil lærernes status automatisk heves. For det første øker det anseelsen blant elevene. Og alle kunnskapsministre vi har hatt til nå har vært elever. Dermed øker også anseelsen blant kunnskapsministre.

For det andre, vet vi at det gir høy status å undervise flinke elever. På Harvard går noen av verdens flinkeste studenter, derfor er også statusen til underviserne blant de høyeste i verden. Hvis det blir kjent at norske lærere underviser flinke matteelever som alle får en høy karakter, vil det utvilsomt øke lærernes status.

Samtidig fører økt status til (i gjennomsnitt) vakrere ektefeller. Dette vil heve statusen ytterligere og gjøre det mer attraktivt å bli lærer. På sikt kan vi vente oss flere filmer hvor lærere spiller hovedrollen og modeller som spiller konen/mannen/elskerinnen.

Papirer på gode evner som matematikklærer bør også gi bedre mulighet for store lån i banken. Slik vil lærere bo i større hus og få enda mer status. De vil da få mange gode jobbtilbud og muligheten til endelig å få seg en godt betalt jobb i det private næringsliv. Vi kan se for oss lærere som sitter i internasjonale styrer eller holder motivasjonsforedrag foran tusenvis av betalende tilskuere.

De mange reisene som lærerne må foreta seg som følge av den økte statusen og de mange styrevervene, vil medføre platinum bonuskort hos SAS Star Alliance. Hva er vel en bedre måte å hedre lærerne våre på enn å gi dem muligheten til å gå foran køen på flyet?

Det er også velkjent at mange religiøse sekter er interessert i å knytte til seg høystatusmennesker. Se ikke bort fra at en norsk lærer en dag kan nå det høyeste nivået i scientologikirken. Men dette handler selvsagt om vi er villige til å gjøre noe for lærernes status.

Det krever politisk mot å endre karakterkrav, men det kommer til å få vanvittg positive ringvirkninger.  Vi krever at regjeringen nå vil gi lærerne den statusen de fortjener. La dem slippe å sette en dårligere karakter enn 4 i matte igjen.