(foto: flickr.com/susyna)
(foto: flickr.com/susyna)

Øker forståelsen for hvordan depresjoner oppstår.

En gruppe britiske forskere har funnet ut at sannsynligheten for å bli deprimert øker betraktelig dess mer man okker og bærer seg.

– Blant våre forsøkspersoner fant vi at de som okket og bærte seg mye, også var de mest deprimerte, sier Dr. Cathinka Morrison ved Institute of Psychological Sciences ved University of Leeds.

Morrsison tror dette kan være med på å øke forståelsen for hvordan depresjoner oppstår.

– Både okking og bæring er risikofaktorer, og det kan se ut som om bæring er den farligste for det psykiske. Okkingen kan derimot lede til fysiske plager som ryggsmerter og graviditet.

Det er likevel kombinasjonen av okking og bæring som er virkelig skadelig.

Til nå har forskerne bare funnet ett middel som har en positiv effekt mot okking og bæring.

– Da vi ga forsøkspersonene våre alkohol, ble okkingen og bæringen erstattet av hoing og leven. Vi har til nå ikke registrert at hoing og leven kan føre til depressive reaksjoner.

Etter tilstrekkelig mange enheter alkohol, oppstår ofte noe som kan minne om okking, men dette er hikking.

Følg 5080 på facebook og twitter.